Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Főiskolai képzés

Műszaki szakoktató (csak levelező tagozaton)

Információ: Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ: 666-5389

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Szakképzettség: műszaki szakoktató

A képzési idő félévekben: levelező tagozaton 8 félév félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont


Választható szakirány: a szakképzés szakmacsoportja szerint – gépészeti.

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan műszaki szakoktatók képzése, akik – a képzésbe történő belépéskor már megszerzett, továbbá a későbbi szakirányválasztást is meghatározó, az Országos Képzési Jegyzék gépészeti szakmacsoportjába tartozó valamely szakképesítésük, valamint a képzés során választott szakirányukban szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján – a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére. Felkészültek továbbá oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására. A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is. Az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakmai gyakorlat
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a szakirány szerinti szakterületen legalább 12 hét.

Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2011.11.15 19:27:14.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!