Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Német nyelvű képzés

Universität Óbuda
Bánki Donát Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik
Népszínház u. 8.
1081 Budapest

Ausbildungsinformation
über den deutschsprachigen Studiengang
Maschinenbau (Fachrichtung: CAD, CAM, CNC)

AVon dem Rechtsvorgänger der Universität Óbuda, der Technischen Fachhochschule Budapest und der Lufthansa Technik, Team Hochschulkontakte und akademische Nachwuchsprogramme (LHT) mit Sitz in Hamburg wurde 2007 ein Kooperationsvertrag über einen -vom Staat finanziell unterstützten- BSc- Studiengang abgeschlossen.

Die weltweit bekannte LHT ist Tochtergesellschaft des Deutschen Lufthansa Konzerns. Ihre Haupttätigkeiten sind die Instandhaltung und Reparatur von Flugzeugen in der Passagierbeförderung aber für LHT spielen auch die Entwicklung und die Logistik eine wichtige Rolle.

Die LHT hat die Absicht, kreative Maschinenbauingenieure mit guten Fach-und Deutschkenntnissen anzustellen, deshalb kooperiert sie mit der Bánki Donát Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik, die in der Ausbildung der Maschinenbauingenieure lange Tradition hat.

Die Ausbildungszeit beträgt 8 Semester. Die Studenten sollen je Semester 2-3 Unterrichtsfächer auf Deutsch absolvieren. Die Fächer werden von Lehrkräften mit guten Fach- und Sprachkenntnissen unterrichtet.

Darüber hinaus sichert die Fakultät den Studenten in den ersten drei Semestern intensive fachsprachliche und allgemeinsprachliche Kenntnisse in Deutsch (je 4 Unterrichtsstunden pro Woche) zu. Für diesen Sprachunterricht haben die Studenten einen Betrag von 35.000 Forint/Semester zu zahlen. Der Lehrplan ist auf der Internetseite der Universität unter folgenden Linken zu finden und von dort auch abzuladen: http://bgk.uni-obuda.hu/~to/. Unter den frei wählbaren Fächern können die Studenten auch solche Fächer wählen, die Kenntnisse über Instandhaltung von Flugzeugen und auch Kenntnisse über Wirtschaft vermitteln.

LHT bietet den durch das Review Board ausgewählten Studenten an, das Praxissemester im Rahmen des Lufthansa Technik-Nachwuchsprogrammes Technics Talents in Deutschland zu absolvieren.

Das Praxissemester in der deutschsprachigen Fachrichtung findet im 4. Semester statt.

Im Anhang sind die deutschsprachigen Fächer, die Erfordernisse für die Semester und die Kreditpunkte aufgelistet.

Dr. Mihály Réger
Dozent und Vizedekan
für Forschung


T Á J É K O Z T A T Ó
a Karon induló (részben) német nyelvű,
CAD-CAM-CNC szakirányú gépészmérnök képzésről

Az Óbudai Egyetem jogelődje, a Budapesti Műszaki Főiskola és a hamburgi székhelyű Lufthansa Technik AG (LHT) között 2007 szeptemberében együttműködési megállapodást írt alá egy, 2008. szeptemberben induló, részben német nyelvű, államilag támogatott képzésről.

A világszerte elismert LHT a német Deutsche Lufthansa Konszern 100%-os tulajdonú leányvállalata, fő tevékenysége a polgári légiközlekedésben résztvevő repülőgépek karbantartása, javítása, de fontos terület emellett a fejlesztés és a logisztika. Az LHT kiemelkedő szakmai és német nyelvtudással rendelkező, kreatív gondolkodású gépészmérnököket kíván alkalmazni, ezért fordult a gépészmérnökképzésben nagy hagyományokkal rendelkező Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karhoz, hogy egy együttműködési megállapodás szerinti kölcsönös előnyökkel járó képzést indítson el.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar CAD-CAM-CNC szakirányú nappali gépész tantervén alapuló 8 féléves képzés során a hallgatók félévenként 2-3 szakmai tantárgyat németül hallgatnak, a többit magyarul. Ezen szakmai tantárgyakat a témában felkészült főiskolai vezető oktatók tartják. Fentieken kívül az 1-3. félévben német nyelvtanárok oktatnak heti 4 órában általános német nyelvet és heti 4 órában szakmai német nyelvet. E többletfoglalkozásokért (melyeket nem tartalmaz a magyar nyelvű tanterv) a hallgatóknak a 3 féléves intenzív nyelvi képzés alatt 35.000.- Ft/félév nyelvi képzési hozzájárulást kell fizetniük.

A képzés tanterve megtekinthető, ill. letölthető a Tanulmányi Osztály weblapján a Tantervek menü pont alatt. A szabadon válaszható tárgyak közül lesznek repülőgép javítással és – karbantartással foglalkozó, ill. gazdasági ismereteket tartalmazó tárgyak is. A tantárgyak tematikái figyelembe veszik az LHT tevékenységével kapcsolatos szakterületeket. Az 1-3. félév végén a hallgatóknak nem csak a tantervben előírt félévközi, ill. vizsgakövetelményeknek kell megfelelniük, hanem egy 4 főből álló „Review Board” is értékeli a hallgatók munkáját, szorgalmát és rátermettségét (2 fő a Bánki Kar, 2 fő az LHT részéről). Az LHT által kiválasztott hallgatók a 4. félévi szakmai gyakorlatukat (Praxissemester) az LHT „Technics Talent” utánpótlás program keretében a Lufthansánál (Budapesten vagy Hamburgban) teljesíthetik. Azok számára, akik nem esnek bele ebbe a körbe, azok részére az LHT a , természetesen az 5-8. szemeszter a többiekkel együtt hallgathatják. A képzésre a BMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik annyi kivétellel, hogy a német nyelvű órák látogatása kötelező.

A melléklet tartalmazza a német nyelven oktatott tárgyak listáját, félévi követelményeit és kreditpontjait.

dr. Réger Mihály
kutatási dékán helyettes
Review Board tag

Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2011.11.15 19:28:18.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!