Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Történetünk és történeti tények

Az iskola története 1879-től, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapításától íródik. A kiegyezést követő ipari és gazdasági fellendülés igényelte a középszintű szakembergárda nevelését, művezetők képzését. Ugyancsak időszerűvé vált az iparosok továbbképzése. E kettős célt szolgálta a Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter által létesített Budapesti Állami Közép-Ipartanoda, mely 1898-tól Magyar Királyi Állami Felső-ipariskolaként működött.
A legendás hírű Felsőipariskola, a Technológia, - ahogy nemzetközileg is ismertté vált - a magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzés összhangjának megteremtésével adott példát az utódoknak. Hauszman Alajos által tervezett, a Pesti Napló Krónikása szerint "a magyar iparügy palotá"-jának nevezett épületben a korszak legkiválóbb tanárai adták át tudásukat a fiataloknak, közöttük is kiemelkedett Petrik Lajos, Jalsoviczky Géza, Edvi Illés Aladár, Faragó Ödön, Lencz Ödön, Arany Dániel személye, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Az iskola első igazgatója Hegedűs Károly volt. A tanítványok közül világhírre tett szert Galamb József a FORD T autómodell tervezője.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy az iskola nagy sikerrel ("grand prix" díjat nyert) vett részt 1900-as párizsi világkiállításon. Hasonlóan kiemelkedő siker jellemezte az iskola tanárainak, szakoktatóinak közreműködését az 1906-os milánói világkiállítás megrendezésében és a kiállítási tárgyak elkészítésében.
A századforduló utáni években - talán éppen az elért eredmények hatására - rohamosan növekedett a jelentkezők és a felvételt nyert és a végzett tanulók száma.
Szomorú hivatást vállalt magára felsőipariskola 1914. és 1916. között. A háborús események következményeként az intézet gépészeti műhelyei bekapcsolódtak a hadiszolgálatba, a hadsereg számára lövedéket termeltek.
AZ 1929-es nagy gazdasági világválság az iskolára is nagymértékben kihatott. Óriási anyagi gondok között, adományok segítségével folyt az oktatás tovább. A lassan megindulni látszó fejlődést félbeszakította az újabb háború.
A II. világháborút követő oktatási reformok eredményeképpen az iskola gépipari középiskolaként végzett oktató-nevelő tevékenységet. Az iskola az alapításának 75. évfordulóján az intézmény ünnepélyes keretek között vette fel a XX. század egyik legkiemelkedőbb hazai gépészmérnöke, a József Műegyetem nemzetközi hírű professzora Bánki Donát nevét. Az intézmény oktatói és hallgatói mindig büszkén vallották magukat ezen alkotó műhely aktív szereplőinek, s terjesztették az iskola jó hírét határainkon belül és kívül, a nagyvilágban.
Az 1969-es főiskolai rangot adományozó törvényerejű rendelet értelmében a főiskola feladata: a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, a gyártási folyamatok tervezésének, az egyszerűbb gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, a gyártó-szerelő üzemek és gépi berendezései üzemeltetésének irányítására alkalmas műszaki szakemberek képzése. Az intézmény 1991-től - a képzési profil szélesítésével - a nevét Bánki Donát Műszaki Főiskolává módosította, s a kor igényeihez igazodó szakok indításával, a tantervek folyamatos korszerűsítésével biztosítja, hogy a mérnökök széles szakmai tájékozottsággal, korszerű ismeretekkel rendelkezzenek.
Az Országgyűlés a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról hozott 1999. évi LII. törvényének megfelelően

  • a Bánki Donát Műszaki Főiskola,
  • a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és
  • a Könnyűipari Műszaki Főiskola

integrációjával 2000. január 1-jével megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola.
 A BÁNKI a Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Főiskolai Karaként hét éven keresztül képezte a tanulni vágyó fiatalokat a gazdaság sok szereplője számára.
A feladatok és a képzési rendszer változását követve 2007. január 1-vel a kar neve: Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar lett.
A MAB 2009-ben akkreditálta a Budapesti Műszaki Főiskola Alkalmazott Informatikai Doktori Iskoláját, ezzel főiskolánk teljesítette az egyetemmé válás utolsó feltételét is, így az Országgyűlés határozata alapján 2010. január 1-től Óbudai Egyetem néven dolgozunk tovább.

Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy mindössze öt éve létrejött, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk. Komoly eredménynek tartjuk, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.
A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól felszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnereinknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Prof. dr. Rajnai Zoltán

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
RECCS 2015 VILÁGBAJNOKSÁG
2015. május 22.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

További részletek...
eredmények
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2011.11.15 20:27:16.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!