Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

(Az új megnyiló alblakba beírt szöveget meg keresi az oldalon.)

Központi telefon:
666-5300

Tanulmányi Osztály
Tel: 666-5313
Név Telefon Mellék Szoba

osztályvezető
666-5466 5466 7

tanulmányi előadó
666-5413 5413 6

tanulmányi előadó
666-5331 5331 6

tanulmányi előadó
666-5417 5417 8

tanulmányi előadó
666-5313 5313 6

tanulmányi előadó
666-5346 5346 8

Kari Vezetés
Tel: 666-5345, 666-5347
Név Telefon Mellék Szoba

dékán
666-5401 5401 38

egyetemi docens, kutatási dékánhelyettes
666-5430 5430 39

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
666-5422 5422 43

oktatási igazgató
666-5461 5461 40

Dékáni Hivatal
Tel: 666-5345, 666-5347
Név Telefon Mellék Szoba

hivatalvezető
666-5410 5410 46

előadó
666-5345 5345 37

ügyintéző
666-5371 5371 A19

előadó
666-5347 5347 37

ügyvivő szakértő
666-5306 5306 P2

előadó
666-5375 5375 A23

előadó
666-5347 5347 37

beszerzési felelős
666-5348 5348 A24
Gazdasági csoport
Név Telefon Mellék Szoba

előadó
666-5429 5429 A33

csoportvezető
666-5329 5329 A33

Anyag- és Gyártástudományi Intézet
Tel: 666-5386, 666-5332, 666-5432
Név Telefon Mellék Szoba

egyetemi docens
666-5304 5304 23
Balázs Imre
ny. adjunktus
666-5332 5332 121

intézeti mérnök
666-5470 5470 A2

tanszéki mérnök
666-5383 5383 17
Bóta József
nyugd.techn., laboráns
666-5343 5343 A2
Burai István György
műszaki oktató
666-5470 5470 A1
Dr. Cselle Tibor
főiskolai tanár
666-5432 5432 121

tanszéki mérnök
666-5470 5470 Fsz. Gépműhely A1, CNC FMS labor

angol nyelvtanár
666-5355 5355 A/29

adjunktus
666-5339 5339 120

ny. docens
666-5388 5388 116

intézményfejlesztési főigazgató, címzetes egyetemi docens
666-5310 5310 20

egyetemi docens
666-5310 5310 20

adjunktus
666-5382 5382 125

műszaki tanár
666-5432 5432 121

egyetemi docens
666-5397 5397 120

docens
666-5341 5341 21

adjunktus
666-5326 5326 127
Ivancsó László
tanszéki mérnök
666-5335 5335 U9

igaz.ügyint.
666-5386 5386 23

tanszéki mérnök
666-5482 5482 120

docens
666-5327 5327 23
Kovács Gábor
mechanikus
666-5335 5335 U11

docens
666-5310 5310 20

tanszéki mérnök
666-5352 5352 18
Láng László
szakoktató
666-5470 5470 A1

mérnöktanár
666-5382 5382 125

tanszékvezető, egyetemi docens
666-5408 5408 126
Mucsi András
adjunktus
666-5352 5352 17
Nagy János Zsolt
műszaki ügyintéző
666-5482 5482 120
Nagyné Halász Erzsébet
mestertanár
666-5315 5315 22
Nikitscher Tamás
tanszéki mérnök
666-5470 5470 A1

címzetes egyetemi tanár, általános intézeti ig.h.
666-5356 5356 142
Pálinkás Tibor
műszerfejlesztő
666-5309 5309 133

docens
666-5341 5341 21

tanszékvezető, egyetemi docens
666-5310 5310 20

egyetemi tanár, rektor helyettes, intézetigazgató
666-5315 5315 22

egyetemi tanár
666-5301 5301 26

docens
666-5342 5342 27

docens
666-5427 5427 126
Szabó András
intézeti mérnök
666-5341 5341 21
Szalóki István
tanársegéd
666-5427 5427 138
Szamosi Barna
műszaki tanár
666-5339 5339 120

tanszéki mérnök
666-5339 5339 120

mérnöktanár
666-5477 5477 136

intézeti mérnök
666-5402 5402 24

mérnöktanár
666-5382 5382 125

német nyelvtanár
666-5355 5355 A/29

műsz.ügyintéző, NEPTUN asszisztens
666-5432 5432 121

egyetemi docens
666-5326 5326 127
CNC FMS laboratórium 666-5470 5470 A2
Integrált tervezőrendszerek laboratórium 666-5477 5477 132
Műszerfejlesztő laboratórium
(, tanszéki mérnök)
666-5309 5309 133
Microtopográfiai laboratórium 666-5391 5391 142
Nagy műhely, Géplabor 666-5470 5470 A1
Szerszám-és felületmérési laboratórium 666-5427 5427 138

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet
Tel: 666-5314
Név Telefon Mellék Szoba

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
666-5357 5357 10

intézeti előadó
666-5496 5496 13

adjunktus
666-5431 5431 4

mérnöktanár
666-5399 5399 3

tanársegéd
666-5337 5337 11

egyetemi tanár, kutatóprofesszor
666-5324 5324 249

egyetemi docens, intézetigazgató, szakcsoportvezető
666-5414 5414 14

egyetemi docens
666-5369 5369 NFV.2

egyetemi docens
666-5458 5458 253

intézeti mérnök
666-5369 5369 NFV.2.

intézeti mérnök
666-5434 5434 216

egyetemi docens
666-5357 5357 10

adjunktus
666-5364 5364 12

egyetemi adjunktus
666-5391 5391 142

egyetemi docens
666-5358 5358 A17

egyetemi docens, tanszékvezető
666-5458 5458 253

mestertanár
666-5357 5357 10

intézeti mérnök
666-5474 5474 P15

címzetes egyetemi docens
666-5384 5384 NFV. 3.

intézeti mérnök
666-5399 5399 3

intézeti mérnök
666-5369 5369 NFV. 2.

mestertanár, tanszékvezető, szakcsoportvezető, általános intézetigazgató helyettes
666-5357 5357 10

tanársegéd
666-5364 5364 12

egyetemi adjunktus
666-5446 5446 9

előadó, munkavédelmi szakmérnök
666-5314 5314 13

mestertanár
666-5434 5434 216

tanársegéd
666-5337 5337 11

tanársegéd
666-5399 5399 3

egyetemi tanár
666-5446 5446 9

egyetemi tanár, kutatóprofesszor
666-5375 5375 46

docens
666-5434 5434 216

egyetemi docens, szakcsoportvezeto
666-5431 5431 4

egyetemi docens
666-5364 5364 12

adjunktus
666-5399 5399 3

tanársegéd
666-5358 5358 A17
Biztonságtechnikai laboratórium - - 143
Fizika-kémia laboratórium 666-5333 5333 212
Gépszerkezettan műhely 666-5474 5474 P.15.

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Tel: 666-5322, 666-5468
Név Telefon Mellék Szoba

egyetemi docens
666-5451 5451 28

adjunktus
666-5319 5319 232

egyetemi docens
666-5441 5441 103

intézeti mérnök
666-5318 5318 235

adjunktus, matematikai, informatika kiemelt szakcsoportvezető
666-5381 5381 233

ügyvivő szakértő
666-5468 5468 28

mestertanár,szakcsoportvezető
666-5381 5381 233

mestertanár
666-5322 5322 A31
Klie Gábor
műszaki tanár
666-5381 5381 233

adjunktus
666-5366 5366 28

egyetemi docens
666-5319 5319 232

tudományos munkatárs
666-5443 5443 A28

egyetemi docens
666-5366 5366 28

intézeti mérnök
666-5361 5361 U.12

ügyintéző
666-5361 5361 U12

intézeti mérnök
666-5443 5443 A28

igazgatási ügyintéző
666-5322 5322 28

egyetemi docens
666-5354 5354 A32

intézetigazgató oktatási ügyekben felelős helyettese, mestertanár
666-5366 5366 28

egyetemi docens, jármutechnikai intézet tanszékvezető
666-5451 5451 28

egyetemi tanár,mechatronikai intézet tanszékvezető
666-5349 5349 243

adjunktus
666-5406 5406 A31

egyetemi tanár
666-5449 5449 103

adjunktus
666-5319 5319 232

intézeti mérnök
666-5319 5319 232

egyetemi docens
666-5377 5377 244

egyetemi tanár, intézetigazgató
666-5419 5419 28
Számítógép laboratórium 666-5444 5444 131

Könyvtár
Tel: 666-5478
Név Telefon Mellék Szoba

könyvtárvezető
666-5433 5433 211

könyvtáros
666-5478 5478 208

könyvtáros
666-5478 5478 208

könyvtáros
666-5478 5478 208
Kölcsönző pult 666-5321 5321 206

Műszaki Osztály
Tel: 666-5336, 666-5350
Név Telefon Mellék Szoba

műsz.oszt.vez.
666-5409 5409 A27
Drótos Mihály
segédmunkás
666-5340 5340 P27
Koródi László
anyagbeszerző
666-5350 5350 A25

műsz.ügyintéző
666-5336 5336 A26
Asztalos műhely 666-5463 5463 P17
Ebédlő 666-5405 5405 P23
Takarító öltöző 666-5456 5456  
Villanyszerelő műhely 666-5363 5363 P19

Vegyes
Név Telefon Mellék Szoba
Porta I. (Népszínház u. 8.) 666-5300 5300 5
Porta II. (Csokonai u. 5-7.) 666-5365 5365 U2
Büfé 666-5330 5330 I.emelet
666-5306 5306 P3
Orvosi rendelő 666-5370 5370 A41

Rektori hivatal munkatársai
Tel: 666-5300
Név Telefon Mellék Szoba

rendszergazda
666-5472 5472 242

operátor
666-5472 5472 242

oktatástechnológus
666-5378 5378 108

Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy mindössze öt éve létrejött, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk. Komoly eredménynek tartjuk, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.
A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól felszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnereinknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Prof. dr. Rajnai Zoltán

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
RECCS 2015 VILÁGBAJNOKSÁG
2015. május 22.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

További részletek...
eredmények
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2016.05.16 20:32:19.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!