Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Közérdekű információk


Iratok pótlásához írásos kérelmet kell benyújtani a Dékáni Hivatalhoz (1081 Budapest, Népszínház u. 8. Tel.: 666-5375 vagy 666-5345), amely az alábbi adatokat tartalmazza:
. személyes adatok (születési hely, idő; anyja neve);
. iskolakezdés éve, szak, oklevél megszerzésének éve;
. elérhetőség (napközben elérhető telefonszám).

Az Óbudai Egyetem jogelőd intézményeiben főiskolai végzettséget szerzettek részére – a 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 149. § c.) pontja alapján – a mérnöki cím viselésére kiadott igazolás díja 5000.- Ft

Az Óbudai Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben tanulmányait már befejezett diplomások részére valamely ok (pl. megsemmisülés, elvesztés stb.) miatt pótlandó oklevelek esetén az eljárás díja 5000.- Ft

Korábbi tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása 2000.- Ft

Elveszett leckekönyv pótlása, másodlat kiállítása 2.000.-Ft/félév

Oklevél- és leckekönyvmásolat hitelesítése 2000.- Ft

A korábbi tanulmányokról kért hitelesített tematika 500.-Ft/tárgy

Ezüst-, Arany-, gyémánt- és vasdiploma adományozása

2011.02.20.

A Kari Tanács - a jogosult kérelmére - ezüst-, arany-, gyémánt- és vasdiplomát (díszes oklevél) adományoz azon személyeknek, akik 50, 60, 65, 70 éve végeztek a Kar jogelőd (felsőfokú) intézményeiben és szakmai tevékenységükkel a főiskola hírnevét öregbítették.

Az ezüst-, arany-, gyémánt- és vasdiplomák adományozásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a dékáni hivatalvezető feladata.

A kérelmeket a végzés évének megjelölésével (a személyi adatokkal együtt) a Dékáni Hivatalhoz (1081 Budapest, Népszínház u. 8. 666-5345) kell benyújtani május 31-ig.

A Tanács döntéséről valamint az oklevelek ünnepélyes átadásának időpontjáról és helyéről levélben értesítjük a kérelmezőt.

Szabályzatok

Az OE Szervezeti és Muködési Szabályzatának Kari kiegészítése [ - 1.38 MB]

Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy mindössze öt éve létrejött, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk. Komoly eredménynek tartjuk, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.
A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól felszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnereinknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Prof. dr. Rajnai Zoltán

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
RECCS 2015 VILÁGBAJNOKSÁG
2015. május 22.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

További részletek...
eredmények
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2016.03.05 07:04:26.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!
2021-08-01 19:26:06 (CEST) Unknown line: 0 2 Warning Unknown: write failed: No space left on device (28) 2021-08-01 19:26:06 (CEST) Unknown line: 0 2 Warning Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/sessions)