Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

            KARI TANÁCS                
KARI BIZOTTSÁGOK
Fegyelmi Bizottság

Tanulmányi Bizottság

Tudományos Diákköri Tanács

Minőségellenőrzési Bizottság

Kreditátviteli Bizottság

Kari magasabb vezetői álláspályázatokat véleményező bizottság

Köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatokat bíráló bizottság
                      ÓE JOGI IGAZGATÓSÁG
                     
          DÉKÁN
Prof. Dr. Rajnai Zoltán
egyetemi tanár
  DÉKÁNI HIVATAL
Barta Andrea
hivatalvezető
     
              Igazgatási csoport
Gazdasági csoport
Tanulmányi Osztály
             
                                 
                                 
Kutatási dékán-helyettes
Dr. Rácz Pál
egyetemi docens
            Oktatási igazgató
Moharos István
Oktatási igazgató
  Oktatási dékánhelyettes
Dr. Ancza Erzsébet
egyetemi docens
                                 
                                 
ANYAG- ÉS GYÁRTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
dr. Mihály Réger
egyetemi tanár, rektor helyettes, intézetigazgató
  GÉPÉSZETI ÉS BIZTONSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Dr. Czifra Árpád
egyetemi docens, intézetigazgató, szakcsoportvezető
  MECHATRONIKAI ÉS JÁRMUTECHNIKAI INTÉZET
Dr. Várkonyi Péterné Dr. Kóczy Annamária
egyetemi tanár, intézetigazgató
     
                                 
    Anyagtudományi Intézeti Tanszék
Dr. Rácz Pál
tanszékvezető, egyetemi docens
      Gépszerkezettani Intézeti Tanszék
Moharos István
mestertanár, tanszékvezető, szakcsoportvezető, általános intézetigazgató helyettes
      Mechatronikai Intézeti Tanszék
Dr. Szabolcsi Róbert
egyetemi tanár, mechatronikai intézet tanszékvezető
     
                     
                                 
    Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék
Dr. Mikó Balázs
tanszékvezető, egyetemi docens
      Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék
Dr. Kovács Tibor
egyetemi docens, tanszékvezető
      Jármutechnikai Intézeti Tanszék
Dr. Szabó József Zoltán
egyetemi docens, jármutechnikai intézet tanszékvezető
     
                     
                                 
              Munkavédelem kiemelt szakcsoport
Dr. Szabó Gyula
egyetemi docens, szakcsoportvezető
      Matematika, informatika kiemelt szakcsoport
Dr. Hanka László
adjunktus, matematikai, informatika kiemelt szakcsoportvezető
     
                         
Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy mindössze öt éve létrejött, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk. Komoly eredménynek tartjuk, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.
A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól felszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnereinknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Prof. dr. Rajnai Zoltán

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
RECCS 2015 VILÁGBAJNOKSÁG
2015. május 22.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

További részletek...
eredmények
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2016.03.06 22:04:36.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!