Download filezillafor windows
Mechatronika és Járműtechnikai Intézet Tel.: (06-1)-666-5322, ill. (06-1)-666-5468

Kutatás, fejlesztés


Az oktató munka mellett a tanszék az elmúlt időszakban kiterjedt kutatásfejlesztési tevékenységet fejtett ki. 1969 és 1985 között folyamatosan végzett biztonságtechnikai minősítő vizsgálatokat az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet megbízásából. E munkák célja az volt, hogy elősegítsük az építőiparban jelentkező balesetek forrásainak felszámolását. Végzett munkánk elismerését mutatja az, hogy 1975-től már nemcsak egyes gépek, hanem teljesen automatizált gyárak minősítési munkáival is megbízták a tanszéket.

Az Intézet egyik legjelentősebb kutatásfejlesztési területe a hidrosztatikus és pneumatikus energiaátvitel és -irányítás. E témakörben az elmúlt évek során több fejlesztési munkát végeztünk. Ezek közül megemlítjük a hídszerelő daru továbbfejlesztésére irányuló munkát. Ez a daru nélkülözhetetlen eszköz az új technológiával szabadon szerelt hidak építéséhez. Alkalmazására először a kunszentmártoni, majd a kőröstarcsai híd szerelésénél került sor. Munkánk elismeréséül a közlekedés és postaügyi miniszter Dr. Látrányi Jenőnek kiváló dolgozó címet, Rostás Imrének miniszteri dicséretet adott.

Az Építéstudományi Intézet megbízása alapján kifejlesztettük a zsaluemeléses építési technológiák megvalósításához szükséges hidraulikus rendszert és a könnyűszerkezeti kutató-laboratórium részére a 900 és 280 kN terhelésű hidraulikus nyomófejeket.

Az országos célprogram keretében foglalkoztunk hidraulikus próbapadok fejlesztésével a nyomáshatároló patronok, zárt szelepköri blokkok és 10-es útszelepek végátvételéhez.

A Chemimas megbízásából szakértési és fejlesztési munkát végeztünk nagy kiterjedésű pneumatikus vezérlési rendszeren. E munka keretén belül behatóan foglalkoztunk a pneumatikus jelátvitel és szétosztás elméleti és gyakorlati problémáival. A Budapest és Vidéke MÉH Vállalat részére hulladékhasznosításra készült a gombakkumulátor bontó célgép, amely az akkumulátorok rendezését, adagolását és ellenőrzését, kivágását és számlálását, valamint továbbítását automatikus vezérléssel végzi.

A Ganz Gépgyár Vállalat megbízásából készült a Diesel-motoros meghajtású, fúrólyuk mélyítésére alkalmas mobil olajbányászati fúróberendezés pneumatikus vezérlése.

A Műszén Termelő Vállalat megbízásából hidraulikus prések korszerűsítéséhez hidraulikus tápegységeket és kontaktoros villamos vezérléseket fejlesztettünk ki. A rendszerváltás után a Műszén Termelő Vállalat privatizálásra került, jelenleg Carbosint Kft. néven működik. A tanszék fenntartotta korábbi szakmai kapcsolatait, így az általunk fejlesztett, illetve felújított hidraulikus prések szervizmunkáit változatlanul ellátjuk. Ezen kívül kisebb-nagyobb szerződéses munkával is megbízzák az intézetet.

Az ORION Rádió és Villamossági Vállalat részére a műanyag-fröccsöntő gép elektrohidraulikus vezérlését oldottuk meg. A rendszer energiatakarékos kialakítású Bl=100 százalékos üzemre készült. A termikus egyensúlyt hűtőkör biztosítja.

A DANUVIA Központi Szerszám- és Készülékgyár részére kísérleteztük ki a hidraulikus rendszerek zajcsökkentését. A tervezett és kivitelezett zajcsökkentő megoldás a szivattyú-egységet lefedő csendes kőzetgyapot-lemez burkolatú, a körülzárt tér szellőzését az irányított áramlási út mentén a villamos motor ventillátora végzi.

A Budapest és Vidéke MÉH Vállalat megbízásából elektrohidraulikus fémbálázó gépcsoportot gyártottunk. Az elektrohidraulikus rendszer a bálázó gépeket központi helyről szolgálja ki.

A DANUVIA Központi Szerszám- és Készülékgyár részére egyedi és szériaátvétel céljait szolgáló hidraulikus mérővizsgáló rendszereket fejlesztettünk ki, amelyek hidraulikus jellemzők meghatározására és azok beállítására szolgálnak. A család tagjai: nyomáshatároló vizsgálóállomás, zárt körfolyam blokk tesztelő berendezés, útváltók állapotvizsgáló és -beállító rendszere. A berendezésekben saját fejlesztésű térfogatáram-mérő rendszer került beépítésre, analóg-digitális kijelzéssel.

Az Újpesti Gépelemgyár részére kifejlesztésre és átadásra került egy számítógép-vezérlésű munkahenger-vizsgáló próbapad. A kialakított rendszernél a vezérlést irányító számítógép egyúttal a munkahenger vizsgálatához kapcsolódó mérésadatgyűjtés, kiértékelés, számítások, minősítés, statisztika-készítés, jegyzőkönyvezés (grafikus megjelenítés, nyomtatás) funkcióit is ellátja.

Más fejlesztési terület a komplex oktatási berendezések tervezése, kivitelezése oktatási dokumentációval. Az INDUSTRIÁL-EXPORT Vállalat megbízásából a Yola-i (Nigéria) Műszaki Főiskola komplex hidraulika, folyadékmechanikai laboratóriumának kifejlesztése keretében térfogatáram-mérő állomás, áramlási ellenállást vizsgáló állomás, vizuális megfigyelő csatorna, vízsugárerőhatás-mérő állomás, örvényszivattyú mérő állomás tervezése és az oktatási programok kidolgozása van folyamatban. A berendezéseket 1988-ban sikeresen üzembe helyeztük. Megbízónk részéről újabb igények is felmerültek, amelyek azonban az exporthelyzet bennünket hátrányosan érintő alakulása miatt nem realizálódtak.

Az utóbbi évtizedben diagnosztikai részfeladatok megoldásával kapcsolódtunk be az ipari robottechnika fejlesztésébe: Csepel Művek Egyedi Gépgyár; Komplex robotvizsgáló rendszer. A rendszer a PTP- és CP- vezérlésű robotok teljes körű robottechnikai vizsgálatát biztosítja, s. statikus, dinamikus, hidraulikus és geometriai jellemzők korszerű mérésével (Hottinger, Brüel and Kjaer méréstechnika), a számítógépes adatfeldolgozás alkalmazásával.

A Ganz Gépgyár Vállalat megbízásából 1989 és 91 között fejlesztettük ki a PFM 240/406/2 duplex dugattyús membránszivattyú elektrohidraulikus vezérlését, s a berendezést 1991-ben üzemeltettük be az Almásfüzitői Timföldgyárban, ahol azóta is működik. A fejlesztési munkáért Dr. Kégl Tibor témavezető 1990-ben Ganz Ábrahám-díjban részesült, és a membránszivattyú alkotókollektívája 1991-ben kiállítási díjat nyert.

Az OMFB-től elnyert fejlesztési pályázat keretében 1990-92-ben tanszékünk együttműködve az Informatikai Tanszékkel - kifejlesztette az MF mesterkar család 4 szabadságfokú, hidraulikus erő-visszajelzéses mesterkar prototípus-példányát, mely jelenleg is működőképes állapotban a Főiskola Robot-laborjában az oktatás része. A fejlesztés keretében a mesterkaron végzett műveletek begyakorlására 4 db oktató-robotkar kifejlesztésére került sor. Ez a K+F munkánk - témavezető Dr. Bencsik Attila - sikerrel szerepelt a bécsi "Studentfair '93" kiállításon, és a "Pneu-hidro '93" nemzetközi konferencia nívódíj pályázatán kategóriájában I. díjat nyert. A mesterkarral kapcsolatban számos tudományos publikáció és előadás látott napvilágot hazánkban és külföldön egyaránt.

Az SKF-RT-vel kialakított tudományos kapcsolat keretében a kiegyensúlyozás, tengelybeállítás és csapágyrezgés-mérés területén közös kifejlesztésű bemutatóeszközök készítésére került sor - U-500 típusú univerzális mérőpad -, amely lehetővé teszi az oktatás színvonalának emelését, közös előadások és bemutatók megszervezését és tudományos publikációk megírását. Tanszékünk munkatársa, Szabó József tanársegéd ezen tudományos együttműködés keretében készíti elő doktori disszertációját is.

A Művelődésügyi Minisztériumtól 1991-ben elnyert pályázat eredményeként tanszékünk a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolával együttműködve fejlesztette ki a MIKROBI típusú 5 szabadságfokú oktatórobotot. A humanoid robotmodell személyi számítógéppel /C64, IBM PC/ irányítható és programozható. Mechanizmusa egyszerű, nyitott, tehát minden elemének felépítése és működése közvetlenül látható, megfigyelhető és érthető. Hajtása egyenáramú szervomotorokkal és optikai inkrementális útadókkal zárt hatásláncú. A fejlesztés eredményeképpen a robot három példánya jelenleg is szerepel a BDMF és a BDTKF oktatási programjában. Az oktatórobot sikerrel szerepelt a bécsi "Studentfair 92" kiállításon.

1997-98-ban jelentős, egy OMFB-pályázathoz kapcsolódó fejlesztési munkája volt a tanszéknek, melyet a VA RT. (Vezérléstechnikai Részvénytársasággal) közösen dolgoztunk ki. A fejlesztés a cégnél meglévő minőségbiztosítási rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódott, s ennek keretében beszállítói vizsgálatokhoz szükséges műanyag-alapanyag- és alkatrészek tulajdonságainak megállapítására szolgáló eszközöket és módszereket alakítottunk ki. Közreműködtünk ezen kívül a végtermék-ellenőrzés fejlesztésében is.

A Siemens ZRt. támogatásával az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézete 2010-ben innovációs feladat keretében kifejlesztett egy PLC vezérlésű, különféle anyagok szortírozására szolgáló mechatronikai mintarendszert
A fejlesztés keretében megvalósított berendezés egy az iparban gyakran előforduló problémát old meg. Igényes érzékelési feladatok bemutatásával, egyszerű manipulációkkal és korszerű irányítástechnikai megoldások bevezetésével lehetőséget teremt a hallgatóknak a Siemens PLC-kel történő gyakorlásra is.
A fejlesztési feladat megoldási követelményei között szerepelt, hogy az ipari gyakorlatnak megfelelő érzékelők kerüljenek beépítésre, és ezek egyedi beállítása megoldható legyen. A munkadarab manipuláció korszerű elektronikus eszközökkel történik, amelyet egy új PLC család valósít meg.
Az alapfeladat az, hogy tetszés szerinti sorrendben érkező három különböző anyagból készült munkadarab azonosítást követően szortírozásra kerüljön. A munkadarabok érzékelése mozgás közben történik és ez alatt az idő alatt lezajlik a mérés kiértékelés is. Egy pneumatikus manipulátor, a közben megfelelő pozícióba álló lejtőre helyezi a darabot, így valósul meg az azonos anyagból készült alkatrészek csoportosítása.
Témavezető: Dr. Bencsik Attila, főmunkatárs: Dr. Nagy István