Download filezillafor windows
Mechatronika és Járműtechnikai Intézet Tel.: (06-1)-666-5322, ill. (06-1)-666-5468

A Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet dolgozóiFényképNévBeosztásSzobaszámMellékE-mail
Dr. Pokorádi Lászlóintézetigazgató, egyetemi tanárfsz. 285419pokoradi.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Szabó József Zoltánintézetigazgató helyettes, egyetemi docensfsz. 285451szabo.jozsef@bgk.uni-obuda.hu
Stein Veraintézetigazgató oktatási ügyekben felelős helyettese, mestertanárfsz. 285366stein.vera@bgk.uni-obuda.hu
Molnár Péternéigazgatási ügyintézőfsz. 285468molnar.peterne@bgk.uni-obuda.hu
Boda Edinaügyvivő szakértőfsz. 285322boda.edina@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Bakucz Péter Pálegyetemi docensfsz. 285451bakucz.peter@bgk.uni-obuda.hu
Balázs Jánosintézeti mérnökUdvar 125361balazs.janos@bgk.uni-obuda.hu
Bede Barnabásadjunktusbede.barna@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Bencsik Attilaegyetemi docensI.em. 1035441bencsik.attila@bgk.uni-obuda.hu
Felker Péterintézeti mérnökII.em.2355323felker.peter@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Filip Ferdinándegyetemi adjunktusII.em.2445377filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Hanka Lászlóegyetemi adjunktusII.em.2335381hanka.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
Hosszú FerencmestertanárII.em.2335381hosszu.ferenc@bgk.uni-obuda.hu
Kerekes Ferenc Attilaintézeti mérnökUdvar 125361kerekes.attila@bgk.uni-obuda.hu
Kerekes SándormestertanárAép.315322kerekes.sandor@bgk.uni-obuda.hu
Klie Gáborműszaki tanárII.em.2335381klie.gabor@bgk.uni-obuda.hu
Langer Ingridadjunktusfsz. 285366langer.ingrid@bgk.uni-obuda.hu
Lukács Juditintézeti mérnökII.em.2445377lukacs.judit@bgk.uni-obuda.hu
Marót Mátéintézeti mérnökmarot.mate@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Molnár Ildikóegyetemi docensII. em. 2325319molnar.ildiko@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Nagy Istvánegyetemi docensfsz. 285366nagy.istvan@bgk.uni-obuda.hu
Nyári PéterügyintézőUdvar 125322nyari.peter@bgk.uni-obuda.hu
Pintér Péterintézeti mérnökAép.285443pinter.peterm@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Ruszinkó Endreegyetemi docensAép.325354ruszinko.endre@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Szabolcsi Róbertegyetemi tanárII.em.2435349szabolcsi.robert@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Szakács Tamásegyetemi adjunktusAép.315406szakacs.tamas@bgk.uni-obuda.hu
Dr. Szlivka Ferencegyetemi tanárI. em. 103.5449szlivka.ferenc@bgk.uni-obuda.hu
Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztinaegyetemi adjunktusII.em.2325319forika.krisztina@bgk.uni-obuda.hu
Tóthné Dr. Laufer Editegyetemi docensII.em.2445377laufer.edit@bgk.uni-obuda.hu
Werner GábordoktoranduszII.em.2335381
Zentai Dánieltanársegédzentai.daniel@bgk.uni-obuda.hu